Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Vietbill dành cho Cafe, quán ăn

1. Thêm số lượng bàn và đổi tên bàn

Yêu cầu: Hiện tại cửa hàng có 15 bàn. Bạn muốn tăng số bàn lên là 20 bàn. Bạn thực hiện như sau

Chọn Cài đặt → Quản lý đối tượng kinh doanh

 • Bước 1: Chọn số lượng bàn cần thêm
 • Bước 2: Đặt tên kinh doanh tự động là Bàn
 • Bước 3: Thêm nhóm kinh doanh là nhóm mới, kích chọn vào nhóm mới
 • Bước 4: Ân nút Thêm đối tượng kinh doanh
 • Bước 5: Kích vào tên bàn, sửa tên bàn mới và ấn lưu.

2. Xóa số lượng bàn

Yêu cầu: Hiện tại cửa hàng có 20 bàn, bạn muốn giảm xuống còn 17 bàn, tức là xóa 3 bàn

Bạn thực hiện như sau:

Chọn Cài đặt → Quản lý đối tượng kinh doanh

 • Bước 1: Chọn số tên bàn cần xóa trong bảng danh sách bàn
 • Bước 2: Ấn nút xóa

 

3. Thêm mặt hàng bán, menu

Yêu cầu: Thêm mặt hàng Bia Heneiken, đơn vị tính: lon, nhóm mặt hàng: bia, giá bán là 25.000 đ

Thêm mặt hàng 7UP đơn vị tính: chai, nhóm mặt hàng: nước ngọt, giá bán là 10.000 đ

Chọn Mặt hàng → Quản lý mặt hàng

 • Bước 1: Nhập tên mặt hàng: Heneiken
 • Bước 2: Chọn đơn vị tính: Lon ( Nếu chưa có, ấn vào Thêm đơn vị tính để thêm Lon vào nhé)
 • Bước 3: Chọn vào nhóm mặt hàng: Bia (Nếu chưa có, ấn vào thêm nhóm mặt hàng Bia vào nhé)
 • Bước 4: Giá bán 1: 25000
 • Bước 5: Ấn Thêm

Bạn sẽ thấy mặt hàng sẽ được thêm vào danh sách mặt hàng bạn nhé

4. Tính tiền hoặc hủy hóa đơn

Yêu cầu: Khách vào Bàn 3, khách gọi 03 Heneiken. 05 7UP.

Khách vào bàn 10, khách gọi 02 7UP

Khách yêu cầu tính tiền và in hóa đơn Bàn 03 và hủy Bàn 10 do khách bận việc nên ra về

Chọn Bàn

 • Bước 1: Chọn bàn có khách vào, ấn Tiếp tục
 • Bước 2: Chọn món và số lượng từ danh sách
 • Bước 3: Chọn Tính tiền và in hóa đơn hoặc hủy hóa đơn
 • Bước 4: Xem lại hóa đơn

5. Giảm giá khai trương

Yêu cầu: Giảm 20% cho khách đến dự khai trương

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn Giảm giá → Quản lý giảm giá: tạo giảm giá 20% tổng hóa đơn
 • Bước 2: Chọn Khách hàng → Quản lý nhóm khách hàng: tạo Nhóm mừng khai trương, chọn nhóm giảm giá 20%
 • Bước 3: Chọn khách hàng → Quản lý khách hàng: Tạo khách hàng tên chung là Khách khai trương, chọn nhóm mừng khai trương, ấn Thêm
 • Bước 4: Vào hóa đơn, chọn khách hàng là Khách khai trương. Bạn sẽ thấy hóa đơn đã được giảm 20%.

Tất cả các thao tác giảm đều được giảm bằng tay. Không có giảm tự động. Bạn tùy chọn những hóa đơn muốn giảm.

6. Báo biến động qua Email

Yêu cầu: Gửi thông báo đến điện thoại của bạn thông qua hình thức gửi email

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn Cài đặt → Gửi email thông báo
 • Bước 2: Chọn Bật gửi email thông báo cửa hàng qua email,
 • Bước 3: Chọn gửi thông báo khi có khách
 • Bước 4: Chọn gửi thông báo khi tính tiền
 • Bước 5: Ân lưu

7. Chuyển bàn

Yêu cầu: Chuyển bàn từ Bàn 10 đến Bàn 3

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn Chuyển
 • Bước 2: Chọn bàn chuyển từ: Bàn 10
 • Bước 3: Chọn bàn chuyển đến: Bàn 3
 • Bước 4: Ấn chuyển

8. Đổi tên và mật khẩu tài khoản chủ cửa hàng

Yêu cầu: Thay đổi tên và mật khẩu của tài khoản chủ cửa hàng

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn dấu hiệu sửa thông tin tại giao diện chính, phía dưới họ tên đăng nhập
 • Bước 2: Nhập lại tên mới
 • Bước 3: Nhập lại 2 lần mật khẩu
 • Bước 4: Ấn lưu

9. Nhập kho, kiểm tra hàng tồn

Yêu cầu: Nhập kho và kiểm tra hàng tồn

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn Kho→ Nhập kho, kích vào tên hàng cần nhập kho, nhập số lượng, giá .. và ấn Nhập kho
 • Bước 2: Chọn Kho→ Tồn kho, kích vào tên hàng cần kiểm tra để xem chi tết tồn kho

10. Tạo tài khoản nhân viên mới

Yêu cầu: Tạo tài khoản cho nhân viên đăng nhập, tài khoản nhân viên chỉ thu tiền. Nhân viên không được xóa hóa đơn, sửa hóa đơn sau khi thanh toán

Thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn Quản lý → Thêm nhân viên
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu
 • Bước 3: Ấn Đăng ký
 • Bước 4: Tắt phần mềm và đăng nhập bằng tài khoản nhân viên

11. Thay đổi số điện thoại trên hóa đơn in

Yêu cầu: Thay đổi số điện thoại trên hóa đơn in

 • Bước 1: Chọn Cài đặt → Thông tin chung
 • Bước 2: Thay số điện thoại cũ bằng số điện thoại mới
 • Bước 3: Ấn lưu