Giới thiệu phần mềm quản lý tính tiền Karaoke

Phần mềm tính tiền karaoke là một nhu cầu tất yếu và cần thiết đối với mô hình kinh doanh quản lý karaoke.

Phần mềm quản lý karaoke Vietbill đáp ứng tất cả các yêu cầu cân thiết cho việc thu, chi và xuất nhập tồn ở cửa hàng.

Chỉ vài thao tác đơn giản với phần mềm tính tiền karaoke là bạn đã có một hóa đơn hoàn chỉnh, mang phong cách chuyên nghiệp và tiện lợi.

Các chức năng chính của phần mềm tính tiền karaoke

  • Giao diện trực quan, dễ hiểu: người không biết về máy vi tính vẫn có thể sử dụng tốt.
  • Tự động tính giờ hát: bạn chỉ thao nhập số lượng hàng bán cho từng phòng và ấn nút tính tiền. Như vậy tiền giờ đã tự động được tính.
  • Giá giờ linh hoạt: phần mềm tính tiền karaoke hỗ trợ giá giờ mỗi phòng khách nhau. Hỗ trợ giá ngày và giá đêm cho mỗi phòng. Có chức năng tự động tăng giá vào ngày cuối tuần.
  • Quản lý nhân viên chặt chẽ: phần mềm tính tiền karaoke có hệ thống phân quyền nhân viên rõ ràng, bạn có thể cấm hoặc cho phép nhân viên thực hiện các thao tác trên phần mềm. Theo dỗi toàn bộ lịch sử sử dụng của nhân viên, bất cứ hoạt động nào của nhân viên cũng được ghi lại trên phần mềm.
  • Hệ thống thống kê hoàn chỉnh: bao gồm thống kê ngày, thống kê tháng, thống kê từng ngày của tháng, thống kê khách hàng nợ, thống kê khách hàng.
  • Hệ thống giảm giá theo nhóm khách hàng: phần mềm hỗ trợ giám giá với từng nhóm khách hàng riêng, bao gồm giảm giá tiền mặt và giảm giá theo phần trăm. Phần mềm rất thuận tiên cho việc tính tiền karaoke.
  • Hệ thống khách hàng: ghi lại tất cã những hóa đơn liên quan đến khách hàng. Nhằm giúp chủ của hàng karaoke có thể có những chính xách phù hợp ưu đãi cho từng khách hàng.
  • Hỗ trợ công nợ rỗ ràng: phần mềm sẽ ghi nợ khách hát karaoke nếu khách này muốn nợ hóa đơn và có báo cáo nợ trong ngày và trong tháng.
  • Báo cáo trực tiếp qua di động: khi khách vào hoặc khách tính tiền, điện thoại của chủ cửa hàng sẽ ngày lặp tức nhận được báo cáo chi tiết về số phòng trống, số phòng có khách, số hóa đơn bán trong ngày, tổng lượng hàng bán trong ngày…
  • Hỗ trợ tất cã các loại máy in: phần mềm tính tiền karaoke hỗ trợ tất cã các loại máy in trên thị trường bao gồm máy in bill, máy in cuộn khổ 58mm, 78mm, 80mm và máy in khổ A5.

 

Hình ảnh thực tế về phần mềm quản lý tính tiền karaoke Vietbill

 

Giao diện trực quang:

phan_mem_quan_ly_karaoke

 

tai phan mem cafe

 

 

Tính tiền tự động, giảm giá theo nhóm khách hàng

phan_mem_quan_ly_tinh_tien_karaoke

Giá giờ linh hoạt

phan_mem_quan_tinh_tien_karaoke_vietbill

 

phan_mem_quan_tinh_tien_karaoke_vietbill_vn

 

Quản lý nhân viên chặt chẽ

phan_mem_tinh_tien_karaoke

 

phan_mem_quan_tinh_tien_karaoke_vietbill_vn

Hệ thống thống kê hoàn chỉnh

phan_mem_tinh_tien_karaoke_thong_ke_thang

 

phan_mem_quan_ly_karaoke_thong_ke_ngay

 

Hệ thống khách hàng

phan_mem_quan_ly_karaoke_thong_ke_khach_hang

 

Ghi nợ hóa đơn

phan_mem_quan_ly_karaoke_chi_tiet_hoa_don

 

Báo cáo trực tiếp qua di động

phan mem tren tinh tien tren di dong

Các mẫu hóa đơn ứng với từng loại máy in

Mẫu hóa đơn khi in bằng máy in khổ 70-80mm

phan_mem_quan_ly_quan_hat_kho_78

Mẫu hóa đơn khi in bằng máy in khổ 58mm

phan_mem_quan_ly_quan_hat_kho_58

Mẫu hóa đơn khi in bằng máy in khổ A5

 

tai phan mem cafe